Telefon: 011/308-7252 / Mob: 063/10-707-03 office@vracarac.com
Izaberite stranicu
Naše usluge:

Registracija pravnih lica

Knjigovodstvene usluge

Obavezni akti za privredna društva

Izrada web sajtova

Registracija pravnih lica

Registracija preduzetnika

Registracija privrednih društava

Registracija nedobitnih organizacija

Knjigovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga preduzetnika

Vođenje poslovnih knjiga i izrada finansijskih izveštaja za nedobitne organizacije

Vođenje poslovnih knjiga privrednih drustava

Vođenje poslovnih knjiga i izrada finansijskih izveštaja za sindikalne organizacije

Obračun pdv-a

Obračun zarada preduzetnika

Obračun zarada u privrednom društvu

Izrada završnog računa

Prijava na obavezno socijalno osiguranje

Izrada M4

Obavezni akti za privredna društva

Osnivački akt

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o radu

Pravilnik o računovodstvu

Pravila zaštite od požara za III kategoriju ugroženosti

Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara

Akt o mobingu

Akt o proceni rizika

Izrada web sajtova

Izrada web sajtova (HTML5, CSS3, Bootstrap)

Izrada CMS (WordPress) sajtova

Izrada internet prodavnica (web šopova)

Izrada fotografija i snimanje za web

SEO optimizacija

Izrada logoa i vršenje drugih dizajnerskih usluga